566

شناختِ خطِ سیرِ رسیدن به مقصدِ بدبختی، فلاکت، سیاه روزی و نابسامانی و راهِ محافظتِ خود از آن

آیاتِ کلیدی: انجیلِ لوقا ۱۵: ۱۱ – ۲۴

دوستِ خوبِ من، امروزه تعدادِ بیشماری از مردمِ جامعه‌های ما، عمیقا غمگین هستند و از زندگی خودشون نا راضی. تعدادِ بیشماری از مردمِ جامعه‌های ما، از هر قشر و از هر طبقه اقتصادی که هستند، با هم یک نقطهٔ مشترک دارند.نقطهٔ مشترک در تمامی این عزیزان اینه که؛ آنها خودشون را در بدبختی، فلاکت و سیه روزی اسیر می‌‌بینند ونمی دونند چطور می‌‌تونند از این اسارت آزاد بشند.

(بیشتر…)