585

به خاطرِ سلامتی خودت همه را ببخش

آیاتِ کلیدی این تعلیم، انجیلِ متی ۵: ۴۴ – ۴۵

دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح در انجیلِ متی ۵: ۴۳ – ۴۵ می‌‌فرماید: ۴۳ شنیده‌اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش، و با دشمنانت دشمن؟  ۴۴ اما من می‌گویم که دشمنان خود را دوست بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛

(بیشتر…)