616

پیروی از عیسی به چه معناست

آیاتِ کلیدی: انجیلِ متی ۴: ۱۸ – ۲۵
سلام شنوندگانِ عزیز.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.
عنوانِ این مطالعه هست؛ “پیروی از عیسی به چه معناست؟”

(بیشتر…)