87

هیچ محکومیتی نیست!

رومیان ۸: ۱ – ۴

۱ بنابراین ، چون به عیسی مسیح تعلق داریم ، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست . ۲ زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده ، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است.

(بیشتر…)