536

دریافت از خداوند، مناسبِ نیازمان

آیهٔ کلیدی: خروج۳: ۱۲

۱۲ خدا فرمود: «من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی، در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد. این نشانه‌ای خواهد بود که من تو را فرستاده‌ام.»آمین!

عزیزان، نیاز واقعی امروزِ شما چیه؟ آیا در موقعیت و شرایطی که در حالِ حاضر هستید می‌‌تونید حضورِ خدا را احساس کنید؟ آیا در موقعیت و شرایطی که در حالِ حاضر هستید، می‌‌تونید صدای خداوند را بشنوید؟

(بیشتر…)