283

پرستش پر شور مسیح

انجیل متی ۲: ۱ – ۱۲

ستاره شناسان در جستجوی عیسی

۱ عیسی در زمان سلطنت «هیرودیس»، در شهر «بیت لحم» یهودیه بدنیا آمد. در آن هنگام چند مجوس ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمده، پرسیدند: ۲ «کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟

(بیشتر…)