انجیل متی ۶: ۲۵

۲۵ پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک غصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن، بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟

دوست گرامی من، آیا دائماً در اضطراب و نگرانی بسر بردن طریق معمولی زندگی هر روزه‌ شما گردیده؟

آیا شما دائماً در حال نگرانی، ترس و دلواپسی از آینده روزهای زندگی خود را سپری می‌‌کنید؟

عزیزان، ترس، نگرانی و اضطراب، زمانی بر ما مستولی می‌‌گردند که ما در زمان مواجه شدن با چالش‌ها و مشکلات زندگی، برای غلبه بر آنها، تنها بر توان و دانأیی خودمان تکیه داشته باشیم.

بله، نگرانی، ترس و اضطراب، زمانی کاملاً بر ما چیره می‌‌شوند و ما را زمین گیر می‌‌کنند که، وجود خدا را در زندگی خود فراموش کرده باشیم و از او برای دریافت توان و حکمت لازمه برای غلبه با مشکلاتمان غافل مانده باشیم.

عزیزان لطفاً توجه بفرمأیید،

خداوند به شما ارادهٔ آزاد داده است.

یعنی، شما حق انتخاب شخصی خودتان را در هر موردی در زندگی دارید.

شما می‌‌توانید انتخاب کنید که، چکار کنید، چطور احساسی داشته باشید، چطور فکر کنید و حتی این که، در روبرو شدن با مشکلات و چالش‌های زندگی چگونه برخورد و عکس العملی داشته باشید.

با در نظر داشتن این واقعیت، گاهی خداوند اجازهٔ ورود مشکلاتی را به زندگی شما می‌‌دهد، “تا ایمان شما را به خود بنا و تقویت نماید.”

گاهی هم خداوند اجازهٔ ورود مشکلاتی را به زندگی شما می‌‌دهد، “تا شما را از نظر روحانی به بلوغ برساند.”

گاهی هم خدا اجازهٔ ورود مشکلاتی را به زندگی شما می‌‌دهد، “تا شما را مجبور به ترک عادتی ناپسند و یا مرام و رفتاری خلاف خواست خود گرداند.”

بسیار مهم است که ما همیشه بدانیم که بواسطهٔ هر مشکل، چالش و یا کمبودی که خداوند اجازهٔ ورود آن را به زندگی ما داده، فرصتی بسیار ارزشمند برای شناخت بهتر از او، و شروع رابطه‌ای صمیمی تر و منظم با او فراهم آمده.

هر مشکل وارد شده به زندگی ما، همینطور فرصتی است برای تقویت اعتماد ما به خدا، اطاعت بهتر و سپردن کامل زندگیمان به‌ او.

یک نکتهٔ مهم دیگر را نیز باید در زمانی که ما اضطراب و نگرانی را تجربه می‌‌کنیم به یاد داشته باشیم، و آن این که، اینها علاماتی هستند که به ما می‌‌گویند ما به خدا نیازمندیم!

دوست من، هر گاه احساس کردی که ترس، اضطراب و نگرانی بر شما قالب آمده، به جای زمین گیر شدن، فروتن شو و به سوی خدای قادر مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جأ حاضرِ مهربان برو.

از خدا تشکر کن که او در حال کار کردن در زندگی شما و هر آن چه که به شما مربوط می‌‌باشد هست.

خدا فراموشتان نکرده!

او با شماست تا در صورت فروتن شدن، اجازه بدهید تا درس هایی را که شما در روبرویی با مشکلاتتان نیاز به آموختن دارید به شما بیاموزد.

خداوند از اجازهٔ روبرو شدن ما با هر مشکل و چالشی، هدفی بس عالی برای تصفیهٔ شخصیت ما و زیستن در ارادهٔ مقدسش را دنبال می‌‌فرماید.

شایسته است تا با هر مشکل و چالش زندگی خود، با همگامی، قوت و حکمت پدر آسمانیمان روبرو شویم تا هرگز اضطراب و نگرانی بر ما چیره نشوند.

کوروش باقری